De Bokrijklopers

Logo

Voor de meer sociale loper

 

 

Home >> Actueel >> 2012 >> Ouder worden

Lopen en ouder worden.

Niet zo heel lang geleden bestond de algemene mentaliteit bij de bevolking erin dat men het vanaf een bepaalde leeftijd rustig aan moest doen en vooral veel rusten. Ouderen werden door hun omgeving en naaste familie bijna verplicht om urenlang in een zetel te gaan zitten om hun krachten te sparen. Eigenlijk zaten de ouderen van toen, verkeerdelijk hun eigen gezondheid in de weg. Nu weten we gelukkig beter.

De mensen in onze westerse wereld worden steeds ouder. De vooruitzichten op een gezonde oude dag worden eveneens beter en beter. Maar is dat ook zo? Wat verstaan we eigenlijk onder een gezonde oude dag  …  wel, hieronder verstaan we dat we op veel gebied nog mee kunnen functioneren in onze snel veranderende wereld en dat ouderen niet te vroeg worden afgeschreven.

Hebben we dit zelf in de hand? Slechts gedeeltelijk, alles is natuurlijk grotendeels genetisch bepaald, maar toch kunnen we zelf hieraan iets doen? Wat? Niet stilzitten, bezig blijven, interesse blijven bewaren in alles en nog wat.
Steeds meer mensen beoefenen de loopsport op oudere leeftijd, dit alles om “succesvol” ouder te worden en natuurlijk ook wegens de positieve effecten op eventuele chronische ziekten.
Ongeacht de ouderdom is voor het lopen een lichaamsbouw vereist met weinig vet, een laag skeletgewicht en een goede spierfunctie. Daarnaast is een goed hart-, long- en vaatsysteem nodig.

Bij het ouder worden neemt het uithoudingsvermogen af, de maximale hartslag daalt evenals de hoeveelheid bloed dat het hart per slag kan uitpompen. Dit leidt tot een daling van de maximale zuurstofopname. De longinhoud vermindert ook enigszins bij het ouder worden. Er treden  veranderingen op in het lichaam die soms het lichaamsgewicht doen toenemen.

Dit moeten we kunnen aanvaarden, vergelijkingen met veel jaren voordien raken kant noch wal.
Bij blessuren en na het 60e levensjaar zien we een snellere terugval dan de sporter zelf vermoedt en dit is vaak de oorzaak van herhaalde overbelasting.
Door veranderingen in het hormonale milieu gaat de spierkracht na het 60e levensjaar geleidelijk achteruit. Het onderhouden van de looptechniek is dus heel belangrijk, maar explositiviteit dient vermeden te worden.

Boven de 65 jaar zijn er bij 75% van de sporters aanwijzingen op het bestaan van artrose. De treksterkte van pezen en ligamenten neemt tussen het 21e en het 80e jaar geleidelijk af met zo’n 50%. De lenigheid vermindert, kortom oudere sporters moeten inleveren.
De essentie is dat iedere loper op oudere leeftijd naast een regelmatige beoefening van de loopsport zijn eigen formule van belastbaarheid moet vinden, die gezond sporten mogelijk maakt.

Onze loopgroep “De Bokrijklopers” bestaat reeds vanaf het jaar 1975, dus al ongeveer 37 jaar. De eerste leden uit de beginjaren zijn natuurlijk erg uitgedund maar toch komen er nog steeds enkelen naar Bokrijk. Omdat er weinig of geen nieuwe jonge leden bijkomen is inmiddels de gemiddelde ouderdom bij de lopers/loopsters van onze loopgroep ongelooflijk gestegen en ligt zoals we allen wel weten vrij hoog. Voor de jongere lopers een aanmoediging om te blijven doorgaan, voor de oudere lopers een stimulans om te blijven volhouden.

Momenteel is de jongste loper/loopster bij de Bokrijklopers 26 en de oudste 80 jaar oud.
Om een idee te hebben over de gemiddelde ouderdom van de 55 vaste lopers en loopsters op zaterdagmorgen in Bokrijk, werd er even nagecheckt en geloof het of geloof het niet maar de gemiddelde ouderdom van die 55 vaste lopers bedraagt zo maar eventjes  … “59 jaar en 10 maanden”.
Ook interessant  is de indeling van de huidige Bokrijklopers in leeftijdscategoriën en dat geeft het volgend overzicht:

Om te besluiten …. Bokrijklopers, stay alive and keep running, doorgaan is de boodschap. Hou je gezondheid op peil via regelmatige training en door opbouwende contacten met de andere lopers.
 
Leon Fels